Není nač čekat, život se koná právě teď.

Pro učení neexistují žádné hranice.