NVS - Náměty pro výuku v souvislostech

Na této strámce vám nabízíme postupně se rozšiřující soubor námětů na výuku v souvislostech. Výukové aktivity jsou popsány stručně, jsou určeny profesionálům. Hlavními myšlenkami je rozvoj gramotností prostřednctvím aktivní činnosti žáků a nabídka takových témat, která poskytují žákům příležitost pochopit svět v jeho složitých souvislostech.

Roboti v podzemí