Zákon 561/2004 Sb. - školský zákon

Vyhláška č. 27/2016 Sb. - o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných